Styrelsemedlemmar i den Ideella föreningen Farsta Barnidrottsförening.

Ordförande; Rafia Ismail , kontakt, farstabif@hotmail.com  0700-39 05 65

Kassör; Roland Lycking, kontakt, farstabif@hotmail.com 0700-39 05 65

Sekreterare; Sevda Nowbakht, kontakt, farstabif@hotmail.com 0700-39 05 65

 

Valberdning

Ellen Edwinsson

Sevil Nowbakht

 

Tränarkommitte

Rafia Ismail

Sevil Nowbakht

Avan Mohammad

 

 

Årsmöte hålls normalt under mars månad varje år.

Info om plats/dag och tid kommer under våren via mail.

Föreningsnummer, 802474-6748

Plusgirokontonr,  68 79 67-0

Föreningsnummer, 50 287

Föreningen bildad, 2013

Adress, c/o Lycking

Balingsnäsvägen 68

141 34 Huddinge

Tel, 0700-39 05 65

E-post, Farstabif@hotmail.com

Hemsida, http://www.farstabif.se

Stadgar, läs stadgar här