Gymnastik

Gymnastikinriktning 6-13 år

 

        

 
                
 

Vi tränar motorik, koordination, kropps och rumsuppfattning på ett roligt och lekfullt sätt.

Vi övar på tex gymnastik, kullerbyttor, balans, klättra, hänga, kullerbyttor, hjulning, flickis osv. till trampett för de lite äldre barnen.  Du delas in i grupper efter ålder.

 

 

All verksamhet leds av välutbildade och erfarna ledare.

 

Start vecka 37-2023 Kostnad per termin; 1075:- (varav 100:- är medlemsavgift för terminen) 

 

Sista anmälningsdag: Ju tidigare du anmäler dig desto större möjlighet att du får den dag och tid du önskar. Dock senast 12/9

 

Besked om och när du kommit med ringer vi och meddelarsenast 12/9