Farsta Barndidrotförening

Är en ideell förening som bedriver gymnastik och Idrottsskola plus sommarläger.

 

Verksamhetsidé

                

Farsta Barnidrottsförenings verksamhetsidé.

Vår verksamhetsidé Vi bedriver en verksamhet utan utslagning, där alla oavsett, kön, 

ålder, ursprung och handikapp får vara med. Vi bedriver en allsidig träning där vi provar på olika idrotter, 

tränar motorik, koordination leker lekar och tränar på att fungera i grupp.

 

Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt och må bra. 

Idrott består av Idrott består av träning och lek. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. 

Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. 

Träning skall alltid ske på barnens villkor.